Висококачествени електроуслуги по домовете

Извършваме висококачествени електроуслуги – смяна и ремонт на съшествуващи, амортизирани ел инсталации на стари къщи, апартаменти и друг вид сгради, подмяна на ел табла, подмяна на разпределителни електро табла. Това са задачи, които могат да бъдят изпълнени от профeсионални и опитни електротехници.

Електрическата инсталация е една от основните структотоопределящи инсталации във всяка съвременна сграда. Електрическата инсталация служи за пренос на енергия. Ел инсталацията трябва да е преди всичко безопасна и отлично функционираща. Нашата организацията от квалифицирани електротехници прави възможно осигуряването на едни добре функциониращи и професионално изградени електически системи за Вашият дом или бизнес.

Ние извършваме електротехнически ремонти, профилактика и подмяна на електрически инсталации (в домашни и корпоративна среда, монофазно или трифазно електричество), извършваме монтаж апартаментни и разпределителни табла от всякакъв тип. На нас може да разчитате, когато имате нужда от външно и вътрешно електроокабеляване, подмяна и монтаж на най-разнообразни по вид ел контакти, ел ключове и осветление. Извършваме демонтаж и монтаж на бойлери, перални и съдомиялни машини.

Монтаж и свързване на електрическо табло

Електрическото табло, независимо дали е апартаментно или разпределително, има основна функция да защитава и разделя електроинсталацията на отделни токови кръгове. То е главният разпределител на електроенергия за всеки токов кръг и има ролята да предотвратява претоварването на електрическите уреди, като предотвратява възникването на къси електрически съединения и други неизправности в електро мрежата. Сигурността на хората, които използват електроинсталации и уреди, е от първостепенно значение, поради което все повече се въвеждат изисквания за безопасността на електрическите съоръжения. Електроинсталациите вече се изграждат на трижилен принцип, използвайки 3 проводника, за да гарантират по-голяма сигурност.

В електрическото табло се монтират специални устройства, наречени ДТЗ (дефектнотокова защита). Таблото има много различни варианти и разновидности, като разпределителни електрически табла, измервателни електрически табла, електрически табла за управление, етажни електрически табла, силови електрически табла, контролни електрически табла, апартаментни електрически табла и други. В зависимост от конкретната функция, която трябва да изпълнява, електрическото табло може да има различен дизайн и спецификации.

В електрическото табло е монтирана и свързана електроапаратурата и автоматиката, които захранват и управляват цялата електрическа мрежа. При апартаментните електрически табла се монтират и свързват електрически автоматични предпазители от съответният клас на действие и мощност, дефектно токови защити с определен ток на действие, релета, контактори и евентуално модулен електромер. Електрическото апартаментно табло се състои от кутия (за вграждане или външен монтаж), DIN шина за закрепяне на предпазителите, нулева и заземителна шина и крепежни елементи. Необходимата апаратура се добавя по електрическата схема за свързване, като не се променят стойностите и параметрите, предвидени в проекта. Едно електрическо табло отговаря за автоматизацията на цялата мрежа, като в по-големи многоетажни сгради може да бъдат монтирани и свързани няколко електрически и разпределителни табла. Например в многоетажна семейна къща се монтира едно разпределително табло като входна точка и разпределител на захранването за цялата сграда.

Свързването на електрическото табло се извършва по определена, предварително изготвена електрическа схема на свързване, която не бива да се изменя. Въпреки това, много често се срещат променени схеми, използвани различни мощности, лабави връзки, неточни предпазители и още много неправилни неща при свързването на електрическото табло.

Запомнете, че свързването на електрическото табло трябва да се извършва само от специалист – електротехник с необходимата квалификация и опит. Не трябва да се опитвате да свързвате електрическите кабели сами, особено ако не сте запознати с електрическите инсталации и не разполагате с необходимите инструменти и оборудване.

Преди да изберете електротехник за свързване на електрическото табло, уверете се, че той е квалифициран и лицензиран специалист. Той трябва да разполага с необходимите знания и опит за да извършва професионално свързване на електрическото табло, като също така трябва да знае как да работи с инструментите и оборудването, които се използват за тази цел.

Помислете и за цената на услугите на електротехника. Цените могат да варират в зависимост от опита и квалификацията на специалиста, сложността на проекта и други фактори. Не трябва да избирате най-евтиния електротехник, а да търсите баланс между цената и качеството на услугите.

Накрая, след като електротехникът свърже електрическото табло, е важно да проверите дали всичко работи правилно и без проблеми. Не пренебрегвайте значението на редовната поддръжка и преглед на електрическите инсталации, за да гарантирате безопасността и надеждността на електрическата система в дома или офиса ви.

За висококачествени електроуслуги се свържете с нас на адрес: www.eluslugi.bg

Leave a Reply